Erik: 'Nhiều chàng trai nói yêu tôi'

Erik trân trọng những chàng trai thổ lộ tình cảm với mình nhưng sẽ thẳng thắn từ chối nếu bản thân cảm thấy không thích.

Thiên Anh - Trần Nhật

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác