Erik: 'Đức Phúc giàu nhất gia đình hoa dâm bụt’

Erik tiết lộ Đức Phúc kiếm tiền giỏi, chạy show kể cả khi mệt mỏi và là 'chủ nợ' của anh lẫn Hòa Minzy.

Thiên Anh - Trần Nhật

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác