Erik: 'Có những tháng tôi kiếm được 2 tỷ đồng'

Erik cho rằng để kiếm được số tiền lớn, nghệ sĩ nào cũng phải chịu được áp lực dư luận và sẵn sàng đầu tư cho sản phẩm. 

Thiên Anh - Trần Nhật

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác