Enhypen tung video trình diễn vũ đạo 'Given-Taken' siêu 'ảo diệu'

Được quay tại Studio Choom, video vũ đạo của Enhypen nhận nhiều lời khen về góc quay đẹp mắt, động tác 'đều tăm tắp'.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác