Được người lạ nhờ trông xe và cái kết 'méo mặt'

Các nhân vật trong clip vẫn nghĩ rằng việc trông xe thật đơn giản cho đến khi việc diễn ra trước mắt khiến họ sửng sốt không thốt nên lời.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác