Du khách Trung Quốc cho mòng biển ăn bằng... miệng

Khách du lịch ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc ngậm những mẩu bánh mì trong miệng, ngửa đầu để cho mòng biển sà xuống ăn, theo SCMP.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác