Du khách khóc thét khi đi trên cầu kính

Nhiều khách du lịch khóc thét, trườn bò khi đi trên cầu kính ở Trung Quốc vì sợ độ cao và hiệu ứng nứt vỡ 3D.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác