Quay lại iOne

Đại Học Y Hà Nội - Hà Nội

DR Crew | Intro + How You Like That

DR Crew | Intro + How You Like That

Feel the beat. Dance the rhythm. Chúng mình là DR Crew đến từ Đại Học Y Hà Nội. Let's kill this stage!
DR Crew | Intro + How You Like That
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành