Quay lại iOne

Đại học Nông Lâm TP. HCM - Thành phố Hồ chí Minh

Đội VNXK Nhịp Điệu Xanh | Đây là Rap Việt

Đội VNXK Nhịp Điệu Xanh | Đây là Rap Việt

Đội VNXK Nhịp Điệu Xanh là đội văn nghệ trực thuộc Hội sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Được thành lập ngày 7/12/2002. Team nhảy hiện nay đang hướng tới thể loại choreography, cover choreography.
Đội VNXK Nhịp Điệu Xanh | Đây là Rap Việt
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành