Quay lại iOne

Đại học Điều dưỡng Nam Định - Nam Định

Đội TNTN Thường Trực | Mashup Turn Down For What

Đội TNTN Thường Trực | Mashup Turn Down For What

Nhóm nhảy trực thuộc Đội TNTN Thường Trực, Đại học Điều dưỡng Nam Định. Mong rằng qua cuộc thi này chúng mình sẽ học hỏi được nhiều hơn từ các nhóm khác và đây cũng là một trải nghiệm đẹp cho tuổi sinh viên của chúng mình.
Đội TNTN Thường Trực | Mashup Turn Down For What
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành