Quay lại iOne

Học viện Bưu chính Viễn thông

DFF

Chúng tớ là nhóm nhảy DFF đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người.

Vòng Biểu diễn Top 20

 
 

Vòng Online

 
 

Đơn vị THỰC HIỆN

Tài trợ

Vàng

Đồng

Hiện vật

Đối tác truyền thông