Dê núi leo vách đá dựng đứng thần sầu

Loài dê núi Alpine Ibex trên dãy Alps ở châu Âu sử dụng móng guốc như chiếc gọng kìm, cộng thêm sự nhanh nhẹn khéo léo chinh phục cả những vách đá dốc nhất, tất cả là vì được ăn muối trên vách đá.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác