Vietnam Thứ hai, 3/6/2019, 12:12 (GMT+7)

Đáp án đề thi Sử vào lớp 10 tại Hà Nội mã đề 002

Sáng 3/6, sau khi làm bài thi môn Lịch sử, nhiều thí sinh phấn khởi nhận xét đề dễ, có bạn làm thừa thời gian 30 phút.

Đề thi môn Lịch sử mã đề 002:

Đáp án giải đề thi Lịch sử của các giáo viên đến từ Hệ thống giáo dục HOCMAI:

1. A

2. C

3. B

4. D

5. A

6. B

7. D

8. D

9. D

10. B

11.B

12.C

13.B

14.B

15.C

16.C

17.D

18.D

19.D

20.B

21.D

22.B

23.A

24.B

25.A

26.C

27.C

28.D

29.D

30.A

31.D

32.A

33.B

34.B

35. A

36.A

37.A

38.C

 39.C

40.C


T.Q