Thứ năm, 23/7/2020, 12:03 (GMT+7)

Đang yên đang lành bỗng... có 'một chiếc người yêu' là cảm giác như nào?

Đôi khi mơ hồ không hiểu mình đang ở trong mơ hay ngoài đời thực.

Jamais Vu (Theo Seed)