Cuộc sống cách ly của Ngọc Thảo khi thi hoa hậu tại Thái Lan

Ngọc Thảo kể về nỗi sợ khi ở một mình, chế độ ăn, cách 'giết thời gian' và ảnh hưởng tâm lý khi có 2 hoa hậu dương tính Covid-19.

Thiên Anh - Đình Tùng

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác