Cuộc đấu lầy lội không lên sóng giữa Lan Ngọc - Minh Hằng ở Running Man

Lan Ngọc thách thức Minh Hằng 'ai hát sai tông nhiều nhất sẽ chiến thắng' thay vì dùng sức để xé bảng tên.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác