Cover 'Em của ngày xưa khác rồi', Ali Hoàng Dương phủ nhận 'nghỉ chơi' với Hiền Hồ

Cùng bước ra từ một sân chơi âm nhạc, Ali Hoàng Dương khẳng định tình cảm với Hiền Hồ bằng cách chọn cover hit của đồng nghiệp tại minishow tại Hà Nội.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác