Quay lại iOne

Đăng ký

Đăng ký dự thi

Tên nhóm:

Khu vực dự thi:

Tên trường dự thi:

Tên bài nhảy cover:

Ảnh nhóm:

Giới thiệu về nhóm:

0/300

Thông tin người đại diện nhóm

Họ và tên:

Giới tính:

Số thẻ căn cước/CMND:

Email:

Số điện thoại:

Địa chỉ:

* Vui lòng nhập đầy đủ các trường thông tin

Thủ tục đăng ký dự thi hợp lệ

  • Điền đầy đủ thông tin tại phần đăng ký dự thi.
  • Upload video dự thi.
  • Download form đăng ký dự thi và danh sách thành viên đội TẠI ĐÂY. Điền đầy đủ thông tin, có dấu xác nhận của nhà trường, gửi về cho BTC theo địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Ngoài bìa thư ghi rõ: Hồ sơ đăng ký dự thi Dance For Youth 2020 – Tên đội thi – Tên trường.

Lưu ý:

  • Thông tin đăng ký dự thi online phải trùng khớp với bản đăng ký dự thi có dấu xác nhận của nhà trường (đơn vị đăng ký dự thi).
  • Những trường hợp thực hiện không đầy đủ thủ tục, sai quy chế, BTC có quyền loại bài dự thi đó mà không cần thông báo trước.

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành