Thứ hai, 15/6/2020, 19:29 (GMT+7)

Có nhiều 'vệ tinh' vây quanh có sung sướng?

Lúc muốn có người theo đuổi thì không ai theo, lúc không muốn lại có một loạt 'vệ tinh' quay xung quanh.

Jamais Vu (Theo Seed)