Thứ ba, 7/7/2020, 20:36 (GMT+7)

Có người yêu 'đồng trang lứa' sẽ thế nào?

Câu cửa miệng của những bạn này là 'Tôi có một chiếc người yêu lếu láo vô cùng'.

Jamais Vu (Theo Seed)