Chó mẹ cào đống đổ nát để tìm con

Chó mẹ dùng răng gặm từng viên gạch trong đống đổ nát do nhà sập để giải cứu những đứa con của mình, theo RT.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác