Thứ tư, 15/8/2018, 04:00 (GMT+7)

Chiều cao trung bình của người dân các quốc gia khác nhau ra sao?

Dường như chiều cao trung bình của con người trên toàn thế giới tăng 10 cm trong 100 năm qua, do chất lượng cuộc sống được cải thiện nhiều.