Quay lại iOne |

Bài dự thi

Chị em Na Nấm

Hai chị em Na Nấm tuy rất cute hột me nhưng đanh đá lắm cả nhà ạ! Có mấy lúc được những khoảnh khắc yên tĩnh để mà chụp ảnh đâu.

Khoảnh khắc yên bình khi cùng bú mẹ.

Khoảnh khắc yên bình khi cùng bú mẹ.

Chơm chơm cái nào...

Chơm chơm cái nào...

Cũng thương nhau lắm...

Cũng thương nhau lắm...

... mà cắn nhau cũng đau.

... mà cắn nhau cũng đau.

Alex Russo

Bình luận

Đơn vị thực hiện

Đơn vị đồng hành