Chàng trai có biệt tài... kéo mắt ra khỏi tròng

Kỷ lục thế giới hiện nay thuộc về một cô gái người Mỹ có thể kéo mắt khỏi tròng 12mm.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác