Thứ tư, 10/3/2021, 09:00 (GMT+7)

Cập nhật nhanh cách order đồ ăn 'tây ta lẫn lộn', đảm bảo 'sang mồm'

Giờ đi ăn gọi theo cách này 'sang' phải biết.

Hà Mi