Cao Thái Hà: 'Tôi không còn đặt nặng chuyện kinh tế khi yêu'

Cao Thái Hà nói ngày xưa, cô chỉ yêu chàng trai có thể bao bọc mình về kinh tế nhưng hiện tại, cô đặt cảm xúc lên hàng đầu vì đã tự lo được cho bản thân.

Thiên Anh - Minh Nhật

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác