Cao Thái Hà giảm cân cấp tốc chuẩn bị catwalk

"Mợ Hai" Thái Hà tiết lộ ăn giảm tinh bột, đường tối đa để có thể giảm 2kg trong vài ngày, chuẩn bị diễn show NTK Lek Chi.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác