Ca khúc 'Vững tin Việt Nam' cổ vũ tinh thần chống Covid-19

Bài hát do Phạm Minh Thành sáng tác, Hà Lê thể hiện. MV tái hiện cuộc sống thường nhật của người dân Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19 ở giai đoạn mới.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác