BTS đi chân trần lần đầu trình diễn 'Black Swan'

BTS làm khách mời The Late Late Show with James Corden, thể hiện hit mới nhất với vũ đạo uyển chuyển và đậm chất nghệ thuật.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác