Bóc giá set đồ đi tiệc gần 2,7 tỷ đồng của Ngọc Loan The Face

Chỉ riêng chiếc đồng hồ Chopard mà Ngọc Loan đeo đã có giá 2,4 tỷ đồng.

Tùng Anh

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác