Bóc giá set đồ đi tiệc gần 2,5 tỷ đồng của Lý Nhã Kỳ

Chỉ riêng chiếc đồng hồ Graff Butterfly Ladies mà Lý Nhã Kỳ đeo đã có giá 2,3 tỷ đồng.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác