Black Pink và Selena Gomez khoe vẻ sexy trong lyric video 'Ice Cream'

Video của Black Pink nhận được 2 triệu lượt xem chỉ sau 6 giờ đăng tải.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác