Biết tin lách qua cửa hẹp vào vòng 1/8, cầu thủ Việt Nam ôm nhau ăn mừng

Vào vòng trong nhờ ít hơn số thẻ vàng, khi biết tin này, các cầu thủ ôm nhau nhảy múa ở hành lang khách sạn.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác