Thứ sáu, 27/12/2013, 15:01 (GMT+7)

Béo lên thì phải

'Phát phì' hay không chỉ cần đi qua đi lại là biết liền.

Littlebird
Ảnh: Mun