Bệnh viện ở Đà Nẵng được tiếp sức chống dịch

Nhu yếu phẩm được các tổ chức, cá nhân chuyển đến tận cổng bệnh viện để hỗ trợ cho nhân viên y tế, bệnh nhân chống chọi với Covid-19.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác