Bầu trời rực lửa ở Australia

Các vụ cháy rừng khiến Australia bị bao trùm trong khói bụi, hàng trăm nghìn người dân và du khách phải đi sơ tán.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác