Bão giật tốc mái trường học ở Quảng Nam

Bão Molave đổ bộ miền Trung với sức gió rất mạnh, làm tốc mái tôn trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Tam Kỳ trưa 28/10.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác