Bản nhạc có 1-0-2 từ tiếng vỗ thịt

Tại America's Got Talent, ban nhạc gồm 3 thành viên Matt, Hona và Dave mang đến màn trình diễn đặc biệt: chơi nhạc bằng cách vỗ vào cơ thể một người béo.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác