Thứ tư, 10/6/2020, 00:00 (GMT+7)

Bà hàng xóm đồn những gì về bạn?

Câu cửa miệng từ 'cái loa phát thanh công suất nhỏ' của xóm là: 'Tui kể bà nghe, bà giữ bí mật, đừng nói với ai hết nha'.

Jamais Vu (Theo Seed)