'Áo giáp bay Iron Man' cho nhân viên cứu thương

Nhóm dịch vụ cứu thương miền núi của Anh thử nghiệm bộ đồ chạy bằng động cơ phản lực, có thể giúp nhân viên y tế tiếp cận nhanh chóng người thám hiểm gặp nạn.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác