Á hậu Phương Anh học thế nào để giỏi tiếng Pháp mà vẫn đạt IELTS 8.0?

Phương Anh cho biết cô kết hợp vừa học, vừa giải trí và tham gia hoạt động ngoại khóa để tinh thần thoải mái, dễ tiếp thu kiến thức.

Thiên Anh - Huyền Vũ

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác