9,5 triệu USD cho một lần ngủ khách sạn trong vũ trụ

Nếu có đủ tiền, từ 2021, bạn sẽ có thể vào vũ trụ du lịch để có cơ hội ngắm 16 lần bình minh và hoàng hôn trong cùng một ngày.

Huyền Vũ (nguồn: CNN)

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác