5 bộ phận chưa tiến hóa hết trên cơ thể người

Cơ thể con người là minh chứng cho sự tiến hóa, tuy nhiên vẫn còn một số bộ phận của chúng ta còn giữ ‘nguyên vẹn’ từ thời tiền sử.

Thúy Quỳnh (Theo Tech Insider)

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác