101 chiêu trò 'đố nhịn được cười' của thí sinh Next Top

Thí sinh Vietnam's Next Top Model 2019 gây ấn tượng cho ban giám khảo bằng cách bịt mặt như xác ướp, đang đi thì ngã sõng soài...

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác