Thứ hai, 27/9/2021, 18:02 (GMT+7)

10 biểu hiện hết yêu của hội con trai

Khi yêu, các chàng thường rất tỉ mỉ và chu đáo, nhưng nếu hết yêu, mọi hành động, lời nói đều có sự khác biệt.

Nguồn: Weibo